•  
  •  
  •  
  •  

Kartenverkauf

World Forum Theater beschikt niet over een eigen kassa. Het reserveren van kaarten gaat via onderstaande verkoopadressen. Check voor het juiste reserveeradres de gegevens vermeld bij de voorstellingen in de kalender. Vanaf twee uur voor aanvang van de voorstelling kunt u uw gereserveerde kaarten ophalen bij de kassa van het World Forum Theater. Op de avond zelf kunt u hier ook terecht voor last-minute kaartverkoop (dezelfde prijzen).

Eventim Tickets: 0900-1353 (€ 0,45 p/m) /www.eventim.nl
Ticketmaster: 0900-300 1250 (€ 0,45 p/m) /www.ticketmaster.nl
Nationale Theaterkassa: 0900-9203 (€ 0,45 p/m) /www.ntk.nl

Weet waar je koopt!
Steeds vaker komt het voor dat er kaarten voor een voorstelling in het World Forum Theater worden aangeboden via derden, anders dan de door ons erkende (voor)verkoopadressen. Via Internet worden er soms entreekaarten aangeboden voor een meervoud van de werkelijke entreeprijs. Wij attenderen u op het feit dat de geldigheid van deze kaarten niet gegarandeerd is. Koop dus uw kaarten altijd via de officiële kanalen van het theater!

Eenmaal in het bezit van dergelijke kaarten, anders verkregen dan de door ons erkende (voor)verkoopadressen, is men niet gerechtigd tot verkrijging van restitutie van de toegangsprijs of enige andere vergoeding in geval van verlies of diefstal van zijn/haar toegangsbewijs. Indien de bezoeker om welke reden dan ook geen gebruik maakt van het toegangsbewijs, komt dit voor zijn/haar eigen rekening. Een dergelijk eenmaal verkregen toegangsbewijs kan niet worden geruild. In deze gevallen vindt evenmin restitutie plaats.

Kijk op de website www.weetwaarjekoopt.nl voor meer informatie hierover.

Das World Forum-Theater hat keinen eigenen (Vor-)Verkauf. Sie können Ihre Karten bei den unten stehenden Verkaufsstellen reservieren. Die Daten, die bei der Vorstellung im Kalender stehen, verweisen Sie auf die richtige Verkaufsstelle. Die reservierten Karten können ab 2 Stunden vor dem Beginn der Vorstellung an der Kasse des World Forum-Theaters abgeholt werden. Am Abend Ihres Besuchs können Sie hier auch Last-minute-Karten (zum selben Preis) erwerben.

See Tickets: 0900-1353 (€ 0,45 p/m) /www.seetickets.nl
Ticketmaster: 0900-300 1250 (€ 0,45 p/m) /www.ticketmaster.nl
Nationale Theaterkassa: 0900-9203 (€ 0,45 p/m) /www.ntk.nl
Haags Uitburo: 0900-8282 999 (€ 0,40 p/m) /www.haagsuitburo.nl

Überlegen Sie sich gut, wo Sie Ihre Karten kaufen!
Es passiert immer öfter, dass Karten für eine Vorstellung im World Forum-Theater über Dritte angeboten werden, also nicht über die von uns anerkannten (Vor-) Verkaufsstellen. Im Internet werden manchmal Eintrittskarten zu einem Vielfachen des wirklichen Eintrittspreises angeboten. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass die Gültigkeit dieser Karten nicht garantiert werden kann. Kaufen Sie Ihre Karten also immer über die offiziellen Verkaufskanäle des Theaters!

Wenn Sie im Besitz derartiger Karten sind, die nicht bei den von uns anerkannten (Vor-) Verkaufsstellen erworben wurden, haben Sie im Falle des Verlusts oder Diebstahls Ihrer Eintrittskarte kein Recht auf die Erstattung des Eintrittspreises oder auf jegliche andere Vergütung.

Wenn ein Besucher/eine Besucherin die Eintrittskarte nicht nutzt, unabhängig aus welchen Gründen, geht dies zu seinen/ihren eigenen Kosten. Wenn man eine Eintrittskarte auf diesem Wege erworben hat, kann diese nicht umgetauscht werden. Auch in diesen Fällen findet keine Rückerstattung statt.

Auf der Website www.weetwaarjekoopt.nl finden Sie nähere Informationen zu diesem Thema.